Sắp có toàn bộ nội dung của website Resilience BC Anti-Racism (Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc BC) bằng tiếng Việt.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Hành Dộng

Nếu quý vị là nạn nhân bị kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét

Nếu quý vị là nạn nhân bị kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét, quý vị có thể hành động theo nhiều cách:

 1. Nhờ trợ giúp. Nếu quý vị đang ở tại một chỗ công cộng và đang bị chửi bới hoặc hành hung thân thể, hãy kêu cứu cho những người gần đó biết quý vị cần được giúp.
 2. NẾU AN TOÀN, hãy ghi lại vụ này bằng cách chụp ảnh hoặc thu hình video thủ phạm hoặc vụ đó hoặc nhờ người khác chụp ảnh hoặc thu hình cho quý vị. Ghi giờ, ngày và địa điểm.
 3. Trình báo vụ đó. [đường nối đến trang trình báo]
 4. Liên lạc với Victim Link để được yểm trợ khủng hoảng, thông tin và giới thiệu kín đáo, đa ngữ.

Nếu quý vị chứng kiến một vụ kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét

Nếu quý vị chứng kiến một vụ kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét, quý vị có thể hành động theo nhiều cách an toàn và hiệu quả:

 1. TRƯỚC HẾT là thẩm định vấn đề an toàn của quý vị. Có an toàn để quý vị nói hoặc làm gì hay không? An toàn của quý vị là điều chính yếu để làm một chứng nhân hiệu quả.
 2. NẾU AN TOÀN, hãy nói chuyện với nạn nhân, hỏi họ xem họ có sao không hoặc họ có cần được giúp gì không. Làm như vậy sẽ cho thủ phạm/kẻ hành hung/sách nhiễu biết là không phải chỉ có một mình nạn nhân ở đó.
 3. NẾU AN TOÀN, hãy mời các chứng nhân khác tham gia. Nói chuyện với những người khác ở đó để có nhiều người yểm trợ cho nạn nhân. Hợp quần là sức mạnh.
 4. NẾU AN TOÀN, ghi lại vụ đó bằng cách chụp ảnh hoặc thu hình video vụ đó hoặc ghi chép lại. Giữ một khoảng cách an toàn và ghi lại giờ, ngày và địa điểm. Luôn luôn hỏi nạn nhân xem họ muốn làm gì với hình ảnh hoặc video đó và đừng đăng lên mạng nếu không có phép của họ.
 5. KHI AN TOÀN, hỏi nạn nhân xem họ có muốn được giúp trình báo vụ đó cho cảnh sát hoặc giới thiệu đến Victim Link hay không.

Hãy tham gia – Resilience BC

Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Resilience BC áp dụng một đường lối đa diện, toàn tỉnh bang kỹ lưỡng hơn và đi đầu trong việc nhận định và chống lại nạn kỳ thị chủng tộc. Chương trình này giới thiệu các cộng đồng với những nguồn thông tin, yểm trợ và huấn luyện họ cần để đối phó, và ngăn ngừa những vụ kỳ thị chủng tộc và thù ghét xảy ra trong tương lai.

Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của Resilience BC cung cấp các dịch vụ phối hợp qua một mô hình “Trục và Căm”. Trục trung ương kết nối với các cộng đồng, chia sẻ dữ kiện và tài nguyên và phối hợp các đề xướng huấn luyện và chống kỳ thị chủng tộc. Những cây căm là những nhánh tại cộng đồng đại diện và làm việc với các thành viên địa phương. Họ cũng nhận định các ưu tiên địa phương và tiến hành các dự án chống kỳ thị chủng tộc và chống thù ghét.

Tìm Hiểu Thêm

Những cách khác để trình báo

Hãy hành động nếu quý vị nhìn thấy nội dung kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét trên internet.

Các nhận xét hoặc videos trên internet không được miễn trách nhiệm hình sự về tội thù ghét và có thể trình báo để điều tra khi đó đủ yếu tố liên kết đến Canada.

Cũng có thể đối phó với các hành động kỳ thị như nhận xét mang sắc thái kỳ thị chủng tộc, thái độ thù nghịch với những người chuyển giới, hoặc kỳ thị giới tính (mà có thể là phạm pháp hoặc không) bằng cách đưa ra luật về nhân quyền hoặc bằng các chính sách về phép sử dụng trên các phương tiện xã hội, các dịch vụ làm chủ chỗ mở web và công ty cung cấp dịch vụ internet. Các lãnh vực cần đối phó có thể gồm ngôn từ hoặc nhân xét kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét về các bản tin, bài đăng trên phương tiện xã hội, các diễn đàn nói chuyện hoặc bài bạc trên mạng.

Quý vị có thể khiếu nại với cảnh sát hoặc những nhà điều hành website, các dịch vụ làm chủ chỗ mở web hoặc công ty cung cấp dịch vụ internet.

 • Trình báo cho cảnh sát – nếu quý vị thấy những lời đe dọa trực tiếp trên internet, quý vị có thể trình báo cho cảnh sát
 • Trình báo cho nhà điều hành website – Phần lớn các websites có các điều luật gọi là ‘các chính sách về việc sử dụng có thể chấp nhận được’ để quy định về những gì không được đăng lên website của họ và thường không cho phép đăng các nhận xét, video và hình ảnh nào sỉ nhục hoặc gây tổn thương đến người khác. Các trang web và phương tiện xã hội có thể có những cách đơn giản để quý vị trình báo về một trang hoặc video. Các trang khác có thể có nút “trình báo trang này” để quý vị bấm vào đó.
 • Trình báo cho công ty làm chủ chỗ đăng web – Các công ty làm chủ chỗ mở web làm chủ chỗ điện tử và cho những người chủ website thuê để đăng bài trên Internet. Các công ty làm chủ chỗ mở web thường có luật lệ riêng của họ về nội dung trang web. Quý vị có thể tìm xem công ty nào công ty làm chủ chỗ mở một website bằng cách ghi địa chỉ web của họ vào website “Who is hosting this? (Ai làm chủ chỗ đăng trang này?)“.
 • Hãy liên lạc với nguồn cung cấp dịch vụ internet của quý vị để biết thêm chi tiết.