Sắp có toàn bộ nội dung của website Resilience BC Anti-Racism (Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc BC) bằng tiếng Việt.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Trách Nhiệm

Không có chỗ đứng cho thù ghét tại BC. Tất cả chúng ta ai cũng có vai trò tạo dựng các cộng đồng an toàn hơn, vững vàng hơn.

Biết các quyền của quý vị

Mỗi người đều bình đẳng lúc sinh ra. Chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều có cùng những quyền của con người.

Nhân quyền là các giá trị, nguyên tắc và niềm tin tạo thành nền tảng của xã hội, cộng đồng và các hệ thống nhằm bảo đảm là tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng.

Nhân quyền là của tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi – nơi quý vị sinh sống, màu da, chủng tộc hoặc sắc tộc, khả năng, giới tính, khuynh hướng tình dục, danh hiệu giới tính của quý vị hoặc quý vị có phải là công dân, di dân, cư dân tạm thời hay du khách hay không đều không thành vấn đề.

Tất cả nhân quyền để quan trọng như nhau và không phải là một đặc ân để có thể bị bất cứ người nào tước đi. Nhân Quyền không phải là phần thưởng nhờ có hành vi thỏa đáng, mà tất cả chúng ta khi sinh ra là có nhân quyền.

Các quyền của quý vị được bảo vệ ở cấp tỉnh bang, toàn quốc và quốc tế:

Biết Các Trách Nhiệm của quý vị

Chúng ta ai cũng đều cần phải có trách nhiệm đối phó với nạn kỳ thị, thù ghét, hoặc loại trừ trong các cộng đồng của chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau hành động.