محتوای کامل وبسایت ضد نژادپرستی انعطاف‌پذیری بی‌سی به زودی به زبان فارسی در دسترس قرار خواهد گرفت.

تنفر در بی.سی. جایی ندارد

مسئولیت‌ها

تنفر هیچ جایگاهی در بریتیش کلمبیا ندارد. همه ما برای ایجاد یک جامعه امن‌ و منعطف‌تر دارای نقشی برای ایفا هستیم.

حقوق خود را بدانید

همه افراد برابر با یکدیگر به دنیا می‌آیند. همه ما نوع بشر هستیم و همه ما حقوق بشر برابری با یکدیگر داریم

حقوق بشر ارزش‌ها، اصول، و باورهایی می‌باشند که بنیان‌های جامعه و اجتماع  و سیستم‌هایی را می‌سازند که از رفتار برابر با تمام مردم اطمینان حاصل می‌کنند.

حقوق بشر به تمامی مردم، در تمامی زمان‌ها، در تمامی مکان‌ها تعلق دارد –مهم نیست که شما کجا زندگی می‌کنید، رنگ پوست شما، نژاد و قومیت شما، توانایی‌های شما، جنسیت شما، تمایلات جنسی شما، هویت جنسی شما تاثیری ندارند و همچنین مهم نیست که شما شهروند، مهاجر، ساکن موقت یا یک دیدارکننده هستید.

تمامی حقوق بشر به یک اندازه مهم هستند و هیچ‌گونه برتری بین مفاد آن وجود ندارد. حقوق بشر یک جایزه برای رفتار خوب نمی‌باشند، همه ما همه این حقوق را به‌سادگی با به‌دنیا آمدن داریم.

حقوق شما در سطح استانی، ملی و بین‌المللی مورد حفاظت قرار می‌گیرند:

مسئولیت‌های خود را بدانید

ما همه باید مسئولیت گزارش تبعیض، تنفر، نژادپرستی، یا محرومیت را در جوامع خود برعهده بگیریم. ما می‌توانیم همراه با یکدیگر اقدام کنیم.