Ang buong content/nilalaman ng Resilience BC Anti-Racism website ay malapit nang maging available sa Tagalog.

Ang Hate O Kasuklaman Ay Walang Lugar Sa BC

Resources

Ang Impormasyon Ay Nagmula Sa Trabaho Ni/ng

  • Jennifer Reddy
  • Angie Osachoft
  • Allison Chan
  • Kelly Sun
  • The City of Vancouver, PeerNetBC, the CitizenU initiative. Kabilang sa mga awtor si Romi Chandra Herbert, Ayumi Saski, Iris Young Pearson, at si Dr. F. Ishu Ishiyama

Contributing Partner: