Sắp có toàn bộ nội dung của website Resilience BC Anti-Racism (Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc BC) bằng tiếng Việt.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Trình Báo Một Tội Thù Ghét

Trình Báo một Tội Thù Ghét Khẩn Cấp

Muốn trình báo một trường hợp khẩn cấp, gọi số 911.

Các trường hợp khẩn cấp liên quan đến một tội thù ghét gồm:

  • Một tội ác đang tiến diễn;
  • Một mối đe dọa tức thời đến an toàn của quý vị;
  • Một mối đe dọa tức thời đến an toàn của người khác; hoặc
  • Tài sản sắp bị nguy hiểm vì một hành động phạm pháp.

Trình Báo một Tội Thù Ghét Không Khẩn Cấp

Muốn trình báo, hãy gọi số điện thoại không khẩn cấp của sở cảnh sát địa phương của quý vị, hoặc đích thân đến sở cảnh sát địa phương để trình báo. Tìm sở cảnh sát địa phương của quý vị hoặc RCMP ở đây

Các trường hợp không khẩn cấp liên quan đến một tội thù ghét gồm:

  • Quý vị là nạn nhân của một tội thù ghét, nhưng không đe dọa tức thời đến an toàn của mình;
  • Người khác là nạn nhân của một tội thù ghét, nhưng không đe dọa tức thời đến an toàn;
  • Bài đăng trên Internet hoặc phương tiện xã hội có ý đe dọa, khơi lòng thù ghét, hoặc cho thấy một hành động phạm pháp đối với một người hoặc tài sản; hoặc
  • Tài sản là mục tiêu phá hoại của một tội thù ghét.

Tại Sao Cần Phải Trình Báo

Mỗi người dân tại British Columbia đều có quyền cảm thấy an toàn và có một cuộc sống không phải sợ hãi hoặc bị đe dọa. Bước đầu tiên để có các cộng đồng không bạo động, kỳ thị chủng tộc và kỳ thị, là trình báo những tội thù ghét. Chúng ta có quyền và trách nhiệm phải hành động để chống lại hành vi thù ghét để giữ an toàn cho các cộng đồng của chúng ta.

Nếu quý vị là mục tiêu hoặc là chứng nhân của một trường hợp kỳ thị chủng tộc hoặc thù ghét, hãy trình báo với cảnh sát. Đừng để thù ghét có chỗ đứng tại BC.

Nếu Quý Vị Không Biết Chắc Những Gì Mình Đã Trải Qua Hoặc Chứng Kiến Có Phải Là Một Tội Thù Ghét Hay Không, Hãy Trình Báo Như Thường

Muốn trình báo một vụ thù ghét, hoặc nếu quý vị không biết chắc là đã xảy ra một tội thù ghét hay không, hãy gọi cho sở cảnh sát địa phương, bằng số điện thoại không khẩn cấp. Quý vị cũng có thể đícn thân đến trình báo tại trạm cảnh sát.

Trình báo bất cứ vụ nào, bất luận trông có vẻ vặt vãnh đến đâu đi nữa, đều rất quan trọng. Lời trình báo của quý vị có thể giúp cảnh sát và những thành phần hợp tác trong cộng đồng áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, giáo dục và các đề xướng tìm đến đúng mục tiêu hơn trong cộng đồng quý vị. Các vụ trình báo này cũng có thể giúp nhận định khuynh hướng xã hội và ngăn ngừa hiểm họa có thể leo thang thành tội ác.

Contact Numbers

Các Tội Thù Ghét tại BC

BC Hate Crimes (Các Tội Thù Ghét tại BC) là một nguồn tài nguyên tỉnh bang để trợ giúp và yểm trợ cho những sở cảnh sát địa phương điều tra các tội thù ghét và vụ thù ghét. Nếu có thắc mắc không khẩn cấp về các tội thù ghét hoặc vụ thù ghét hoặc để trình báo về các tội thù ghét hoặc vụ thù ghét, hãy liên lạc với BC Hate Crime.

C/e: BC_HATE_CRIMES@rcmp-grc.gc.ca

Điện Thoại (số miễn phí): 1-855-462-5733