Sắp có toàn bộ nội dung của website Resilience BC Anti-Racism (Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc BC) bằng tiếng Việt.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Mỗi người tại British Columbia đều có quyền cảm thấy an toàn và tham gia vào cộng đồng của họ. Nạn kỳ thị chủng tộc và thù ghét khiến không thể làm được việc này vì gây ra tình trạng sợ hãi và loại trừ.
Chúng ta cần cùng nhau làm việc để chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc và thù ghét trong các cộng đồng chúng ta bằng cách hiểu thế nào là thù ghét, cách trình báo và cách can thiệp khi chúng ta chứng kiến nạn đó.

Trong tất cả những dạng phạm pháp, tội thù ghét có thể thuộc những tội ít được trình báo nhất.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Tội Thù Ghét Ảnh Hưởng Đến Tất Cả Mọi Người

Điều quan trọng phải hiểu là tội thù ghét là “loại tội ác cảnh cáo do thủ phạm nhắn đến những người thuộc một nhóm nào đó là họ bị khinh bỉ, rẻ rúng, hoặc không ai chấp nhận họ trong một khu xóm, cộng đồng, trường học, hoặc nơi làm việc nhất định nào đó.” (Hội Tâm Lý Hoa Kỳ 1998).

Tại Canada, tội thù ghét là một tội hình sự nhắm vào một người, nhóm hoặc tài sản vì kẻ phạm tội thiên vị, có thành kiến, hoặc thù ghét đối với bất cứ người nào thuộc một nhóm có thể nhận biết rõ rệt về chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hoặc sắc tộc, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, khuyết tật tâm thần hoặc thể xác, khuynh hướng tình dục, danh hiệu hoặc biểu lộ giới tính, hoặc về bất cứ yếu tối nào khác tương tự.

Vào năm 2018, có khoảng 44 phần trăm tội thù ghét được trình báo tại Canada là vì lý do chủng tộc hoặc sắc tộc.

Vào năm 2018, có khoảng 36 phần trăm tội thù ghét được trình báo tại Canada là vì lý do tôn giáo.

Vào năm 2018, có khoảng 1 phần trăm số tội thù ghét được trình báo là có liên quan đến tuổi tác, khuyết tật tâm thần và thể xác.

Vào năm 2018, có khoảng 12 phần trăm số tội thù ghét được trình báo tại Canada là do nhận xét về khuynh hướng tình dục gây ra.

Trong tiến trình tiến hóa của xã hội Canada, luật có thể quy định những nhóm có thể nhận biết rõ rệt khác.

Tội Thù Ghét Là Gì?

Hầu như bất cứ loại tội ác nào nhắm vào một người hoặc tài sản đều có thể là vì thù ghét. Số này có thể gồm những tội như hành hung, mở lời đe dọa, sách nhiễu hình sự, và phá phách, kể cả vẽ bậy.

Đoạn 718.2 của Bộ Hình Luật có các điều khoản tuyên án cụ thể liên quan đến tội thù ghét. Luật này quy định là khi phạm tội vì lý do thù ghét một nhóm có thể nhận biết rõ rệt, tòa án có thể cứu xét lý do đó là một yếu tố gia trọng khi tuyên án hình sự.

Các Đoạn 318 và 319 của Bộ Hình Luật đối phó với tình trạng tuyên truyền thù ghét.

Đoạn 318 quy định bênh vực hoặc quảng bá tội diệt chủng là hình tội.

Đoạn 319(1) quy định là hình tội nếu tuyên bố lời nào ở chỗ công cộng để xúi giục thù ghét bất cứ nhóm có thể nhận biết rõ rệt nào mà có thể đưa đến tình trạng phá vỡ trật tự hòa bình. Thí dụ, tội này có thể xảy ra khi biểu tình hoặc phản đối.

Đoạn 319(2) quy định là hình tội nếu tuyên bố những lời nào, ngoài câu chuyện đàm thoại riêng tư, cố ý quảng bá thù ghét nhắm vào bất cứ nhóm có thể nhận biết rõ rệt nào. Trường hợp này gồm cả những lời in ra bản giấy hoặc trên Internet, gồm cả bằng âm thanh hoặc video. Tội này cũng có thể áp dụng cho những lời nói hoặc viết tại một nơi công chúng có thể lui tới, hoặc những lời được đưa ra tại một nơi công chúng có thể lui tới.

Điều quan trọng cần lưu ý là các đạo luật về tuyên truyền thù ghét không cần phải có bằng chứng cho thấy lời tuyên bố đó đã gây ra thù ghét thực sự.

Đoạn 430 (4.1) của Bộ Hình Luật đối phó với việc làm phá phách vì thù ghét. Khi vì lý do thiên vị, thành kiến hoặc thù ghét, hành động gây hư hại hoặc tô bẩn những nơi thờ phụng, trường học, gia cư của người cao niên, hoặc những nơi được dùng cho các hoạt động hoặc sinh hoạt xã hội, văn hóa hoặc thể thao  vốn phần lớn là do một nhóm có thể nhận biết rõ rệt sử dụng, là một hình tội.

Luật pháp thường quân bình giữa các quyền lợi đối chọi nhau và các quyền. Tại Canada, Đoạn 2 của Hiến Chương Các Quyền và Quyền Tự Do Canada bảo vệ các quyền cơ bản về tự do ngôn luận, trong khi luật pháp Canada nhìn nhận một giới hạn hợp lý về những dạng ngôn luận nào có thể cố ý khơi lòng thù ghét.

Những yếu tố cứu xét phức tạp quanh các tội này có nghĩa là cảnh sát và công tố viên phải cứu xét thận trọng. Không phải tất cả những trường hợp mang động lực thù ghét đều tạo thành tội thù ghét hoặc bị truy tố. Nếu vấn đề đáng để cảnh sát có thể đưa ra truy tố, biện lý Chính Quyền sẽ áp dụng độc lập một chính sách công khai cho riêng đề tài này.

Một vụ thù ghét là một cách thực tiễn để nhận định một phạm vi rộng hơn về hành vi mà có thể hội đủ điều kiện của định nghĩa về “tội thù ghét” hoặc không. Nhiều yếu tố khác nhau được cứu xét, gồm cả mức độ nghiêm trọng của hành vi đó, bản chất của bằng chứng đang có và các yếu tố cần xét đến về quyền lợi công cộng, và nhà chức trách có thể quyết định không truy tố một hành vi thù ghét, mang thành kiến hoặc thiên vị nào đó.

Về tất cả những vụ thù ghét, dù rốt cuộc có được quyết định là hình sự hay không, nạn nhân và những nhóm trong cộng đồng vẫn phải có bổn phận của họ – xem “Trình Báo” và “Hành Động

[thù ghét]

Cảm xúc có bản chất mãnh liệt và cực độ rõ ràng đưa đến hành động phỉ báng và thù ghét. Tư tưởng thù ghét nhắm vào những nhóm có thể nhận biết rõ rệt nào đó càng lan tràn trong môi trường tàn nhẫn, mù quáng và hủy hoại cả nhóm mục tiêu lẫn các giá trị của xã hội chúng ta. Thù ghét là một cảm xúc mà, nếu nhắm vào những người trong một nhóm có thể nhận biết rõ rệt nào đó, có ý ngầm bảo phải khinh bỉ, coi thường, bất kính và đối xử tệ bạc với những người đó vì họ thuộc một nhóm nào đó.

Tối Cao Pháp Viện Canada - R. v. Keegstra.